erbarme dich


Hij was zo maar succesvol geworden. Gewoon geluk. Of toeval. Na schooltijd begonnen met filmpjes maken. Tot zijn stomme verbazing gingen ze in rap tempo de wereld rond. In grote getale. Beroemd. Hij werd beroemd. Een ster.

Op een warme zomeravond in de grote stad drinkt hij een pilsje met de mensen die zijn vrienden zijn geworden. Het is gezellig. Er wordt gelachen en gedronken en nog meer gelachen en gedronken. De wereld is van hen. Het leven is goed. Tegen de morgen gaan ze zingend naar huis. Het is al stil in de stad op een een enkele voorbijganger na. Bij de brug staat een man te kotsen boven het water in de gracht. De man schreeuwt en komt op hen af. Ze lopen met een grote boog om hem heen. ” Rot op man, ga naar huis!” Een wee gevoel in zijn buik. Bloed trekt uit zijn gezicht. De adem stokt. In een oogopslag heeft hij hem herkend. Hij zegt niets. Gaat niet terug. Loopt door. Snel door. Een korte zwaai naar de kameraden. Weg. Weg. Weg van hier.

 Vastentijd 2018. Het lijdensverhaal als inspiratiebron. 26/2 Zie de mens. 5/3 Verraad 

# Op de foto rapper Brainpower die dit jaar in de Passion de rol van Petrus speelt. Petrus de discipel die Jezus verloochent. #Mattheuspassion #Erbarme dich