de zon komt op en gaat weer onder

Ik ben een gelovig mens. Hou van mijn geloof en haar rituelen. Ben blij dat ik het geloof heb meegekregen in mijn opvoeding. Ik hou ook van de kerk waartoe ik behoor.

Het was dus heel vreemd Pasen te vieren en niet naar de kerk te kunnen.

Toch werd Pasen 2020 bijzonder in positieve zin. Eerste Paasdag in een klein clubje op de Noetselerberg. Anderhalve meter. In de vroege morgen het paasevangelie gelezen. Zingen, gebed, de zegen. Om ons heen de juichende natuur. De zon, de vogels.

Vanmorgen tweede Paasdag online de paasdienst van de Protestantse Gemeente hier ter plaatse beluisterd en gekeken. Een mooie dienst, waarin dominee Hans van Dalen het woord* “ontzet” voor ons uitlegde. De vrouwen die bij het lege graf de engel zagen, die lichtte als een bliksem en van wie de kleding wit was als van sneeuw, waren opgetogen en “ontzet” dat wil zeggen bang.

Ik hoorde ook een van mijn favoriete paasliederen: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”. Vooral om de herinnering, om de wijs bedacht ik me. Want eigenlijk heb ik heel veel moeite met de teksten van veel paasliederen. De dood overwinnen? Hoezo? Ik ben dan wel gelovig, maar zeker geen standaard gelovige. Ik heb heel veel moeite met de manier waarop de kerk, mijn kerk over de dood spreekt en mensen bang heeft gemaakt. In heeft gespeeld en nog steeds inspeelt op de angst van mensen voor de dood. Alsof we niet allemaal weten dat we sterven gaan en alsof de dood ook niet een zegen kan zijn, een welverdiende rust. “Ruhet wohl.”* Ik herinner me een collega, een goed mens die wist dat hij ging sterven maar niet kon gaan omdat hij doodsbang was voor het oordeel dat hem zou wachten. Droevig was het. Nee ik vond het misdadig. Dat had hij niet verdiend.

Winnen en verliezen, vijand zijn oorlogstermen die niet bij Pasen passen. Na de nacht komt de dag. De zon komt op maar zal ook zeker weer ondergaan. Het leven gaat door. Niet bang* zijn. Niet voor het donker, niet voor het licht. Niet voor de dood. Niet om te leven.

* ontzet of ontsteld: fobos in het Grieks wat angst betekent en we kennen van het woord fobie

* Ruhet wohl: Aria uit de Johannes Passion van Bach

* wees niet bang zou 365 keer in de bijbel staan, voor iedere dag in het jaar een keer, vaak met de woorden: wees niet bevreesd

Foto: Roy Zijlstra