knippen

De moeder van Simson kon niet zwanger worden. Ze bad iedere avond tot God, maar er kwam geen kind. Op een dag stond ze in de keuken, de zon scheen naar binnen. In de zonnestralen zag ze een engel. Hij sprak: “Je zult een zoon krijgen, maar je mag  zijn haar nooit knippen. Zo zal iedereen kunnen zien dat hij een man van God is.” Er werd een zoon geboren, hij kreeg de naam Simson, wat zonnig betekent en zijn haren werden nooit geknipt. Hij werd zo sterk dat hij in zijn eentje een heel leger kon verslaan. De Filistijnen waren in die tijd de aartsvijand van het volk waar Simson toe behoorde. Ze dachten lang na hoe ze deze superheld zouden kunnen verslaan. Een lieftallige vrouw was het wapen. De dolverliefde Simson verklapte het geheim van zijn kracht aan de beeldschone Delila. De Filistijnen knipten zijn haren af terwijl hij lag te slapen en konden hem zonder enige moeite gevangen nemen.

10% Van de Nederlanders gaat nooit naar de kapper. Maar hoeveel procent daarvan nooit wordt geknipt? 

Het aantal kapsalons is in de loop der jaren enorm toegenomen en groeit nog steeds. Gemiddeld gaan we ongeveer 8 keer per jaar naar de kapper. Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen en jonge en oudere mensen. Mannen gaan vaker naar de kapper dan vrouwen. Jonge en oudere mannen gaan het vaakst. Sommigen iedere week. Het jaar 2020 was een rampjaar voor de kappers. Er was al een paar jaar sprake van een krimp in de branche; de Coronamaatregelen waren voor sommigen de genadeklap. Toen gister het bericht naar buiten kwam dat kappers weer open mogen begin maart, ging een zucht van verlichting door kappersland. En hun klanten. Want Simsonkapsels, daar gelooft niemand in. Dan maar een watje.