het verhaal anno 2021

Het kerstverhaal: al meer dan 2000 jaar wordt het verteld. Het verhaal over de geboorte van een kind. Een verhaal over een jonge moeder, een vader, herders, engelen, wijzen. Over een stal, een kribbe, schapen in het veld, een ster aan de hemel.

Een verhaal over licht in de duisternis; over de kracht van kwetsbaarheid. Een verhaal van hoop. Een verhaal over leven, over liefde. Een verhaal dat nog steeds inspiratie is en troost voor heel veel mensen.

Heeft het verhaal jou nog iets te zeggen? Hoe zou het geschreven zijn in de tijd van nu? Ik doe een poging het verhaal in 2021 te plaatsen. In drie verhalen laat ik drie eigentijdse personen uit het kerstverhaal aan het woord: Maria, een herder en een wijze.

Een kerstverhaal in het jaar onzes Heren 2021 gezien vanuit het perspectief van een zwangere vrouw, een leider en een wetenschapper.