een rat in het nauw

Vladimir en zijn vriendjes hadden een leuk spelletje ontdekt: op ratten jagen in het trappenhuis met een stok. Ratten genoeg in de sjofele flat in Leningrad. Ze rennen alle kanten op en weten niet hoe vlug ze weg moeten komen als de jongens met hun stokken ze achtervolgen. Een keer gebeurt er iets opmerkelijks. Als Vladimir een rat in een hoek heeft gedreven waar de rat met geen mogelijkheid uit kan komen en Vladimir weg wil lopen komt de angstige rat op hem af en vliegt hem naar de keel. De rollen zijn omgedraaid, de rat jaagt op de achtervolger. Vladimir weet ternauwernood te ontsnappen, maar zal dit moment nooit vergeten hoe hij als kind geconfronteerd werd met de woedende rat.

Dit verhaal uit de jeugd van Vladimir Poetin wordt regelmatig aangehaald ter verklaring van het gedrag van de Russische leider op dit moment. Hij voelt zich in het nauw gedreven en haalt uit.

Over de jeugd van Poetin is overigens niet zo veel bekend. Het heeft te maken met zijn banden met KGB en zijn eenvoudige achtergrond. Een strenge en tuchtvolle opvoeding zou hij later zeggen. Zijn vader raakte ernstig gewond in de Tweede Wereldoorlog. Zijn moeder, die alleen met haar kinderen in de stad achterbleef overleefde de belegering van Leningrad. De kleine Vladimir was de enige zoon die zou overleven, een zoon overleed kort na de geboorte, de andere stierf in de oorlog. Zijn moeder deed er alles aan haar kind te beschermen, kwam voor hem op als hij werd geplaagd of als het hem lastig werd gemaakt. Niemand moest het wagen haar kind te vernederen.

Dat hij later de grote onaantastbare leider van Rusland zou worden, omgeven door mensen die hem geen strobreed in de weg leggen, het hem niet lastig maken, jaknikkers, dat had zijn moeder vast nooit kunnen bedenken.

Hoe de oorlog in Oekraïne af zal gaan lopen, hoe daar uit te komen, hoe daar een eind aan te maken, het lijkt me goed het verhaal van de rat in het nauw in het achterhoofd te houden. Drijf de rat niet in het nauw, geef hem de kans weg te komen. Verneder hem niet, geef hem de kans zonder al te veel gezichtsverlies te ontsnappen. Niet vernederen…in waarde laten, anders planten we de zaadjes voor vervolgconflicten en escalaties. Ik bid de wereldleiders veel wijsheid toe. En ik bid voor het dappere Oekraïense volk en de dappere Russen die de straat zijn opgegaan om te demonstreren tegen deze brute oorlog. Houd vol, houd moed.

*Bron: HLN nieuws 2015 evenals de foto