groepsdieren

We gingen allemaal staan, toen hij er om vroeg. We veranderden iets in onze kleding, en we deden het weer terug. Omdat hij het zei. Hij, dat was Olav de Maat, schrijver (o.a Hufters en Helden), consultant en trainer. Hij hield een lezing over Noaberschap voor het publiek van de Nieuwe Liefde in Almelo. Hij liet ons aan den lijve ervaren dat we groepsdieren zijn. Dat onze hersens zo geprogrammeerd zijn door de eeuwen heen dat we ons voegen naar de groep. Nog steeds, altijd. We gaan gewoon met ons allen staan omdat iemand het zegt en omdat we zien dat iedereen dat doet.

Individualiteit, authentiek, jezelf zijn, dat is iets van later en van nu, maar dat is kort in vergelijking met de tijd dat de mens bestaat*. 0,4 Procent, die andere 99,6 procent waren we gewoon mensen die tot een groep behoorden. Die deden wat goed was voor de groep.

In het oude Noaberschap zit dat ook nog sterk: iets voor elkaar doen omdat het goed is voor de groep, de buurt, de familie. In de kapelzaal van Hof 88 zaten echtparen, mensen alleen, groepjes, maar stuk voor stuk individuen. In wezen hebben we de de ander niet nodig voor ons eten, onze kleding, onze behuizing, onze verzorging, ja zelfs de liefde kun je kopen. Alles kunnen we regelen of inkopen. Vriendschappen en relaties zijn gebaseerd op sympathie en aantrekkingskracht voor de ander. Alleen het familieverband kunnen we niet kiezen, maar we kunnen er wel mee breken. Het is niet meer vanzelfsprekend dat we bij de groep zullen blijven waarin we geboren worden. We waaien uit, zwerven rond omdat we vrij willen zijn, onszelf. Om alles uit het leven te halen. We hechten ons aan anderen, vormen groepen en gemeenschapjes, buurten en clubs waar we deel van uit willen maken.

Sociale wezens zijn we en blijven we. Het verlangen om ergens bij te horen, bij iemand, is diep in ons geworteld. We kunnen helaas niet onder alle omstandigheden vrij kiezen bij wie we willen horen. Maar ook als het niet kan is het wijs je te committeren aan de groep en de regels en wetten, gewoontes en gebruiken van familie, buurt, club, vereniging, kerk te respecteren. En aardig te zijn en lief en behulpzaam. Omdat het goed is voor de groep. Daarom en nergens anders om. Wees een groepsdier. Mens.

* De menssoort bestaat al miljoenen jaren

* Tekening van Neanderthalers 60.000 jaar geleden.