voorstel

Vorige week kreeg ik bovenstaande mail van mijn energiebedrijf. De overheid wil mensen met hoge energiekosten compenseren. Dat is lovenswaardig want je zult maar zulke hoge energiekosten hebben dat je geen boodschappen meer kunt doen. Ook ik krijg dus dat bedrag van 2 maal 190 euro ter compensatie van mijn energierekening. Maar ik heb in de verste verte geen 190 euro aan energiekosten in de maand. En ik ben niet de enige die die compensatie helemaal niet nodig heeft. Daar staat tegenover dat er ook huishoudens zijn die aan die 190 euro lang niet genoeg hebben. Dat weet de overheid ook. Maar ‘het is niet uitvoerbaar om maatwerk te leveren.’ *

Ik heb een voorstel: iedereen die die 2 keer 190 euro eigenlijk niet nodig heeft stort dat geld op de rekening van iemand of een organisatie die dat geld wel heel goed kan gebruiken. Niet om de deugneus uit te hangen, of omdat je niet iets leuks zou kunnen doen voor 380 euro, maar omdat het rechtvaardig is. Zo maken we ook een klein beginnetje aan een eerlijke inkomensverdeling. Als dat van bovenaf niet van de grond komt moeten we dat van onderaf maar eens gaan doen.

*Omdat zo laat is besloten een prijsplafond in te voeren was het niet meer mogelijk een regeling te maken die toegespitst is op de huishoudens die het werkelijk nodig hebben. Dat met de totale regeling 23,5 miljard euro is gemoeid neemt de regering op de koop toe. (RTL nieuws 5 oktober)