licht en leeg

de stad gods in de stad van de mens Het is de ondertitel van het boekje Heilig Licht van de Zutphense fotograaf Jan Griffioen. Een boekje uitgegeven in 2014. In het boekje staan foto’s van interieurs van kloosters en kerken. Kerken en kloosters in Frankrijk, maar ook foto’s van abdij Sion in Diepenveen. Oude kerken, oude kloosters. Met gebrandschilderde ramen. Met gewelven, pilaren, houten banken. Op de foto’s komt ergens het licht naar binnen in de lege ruimte en dat moment heeft de fotograaf vastgelegd. Dat verklaart de titel van het boekje: Heilig Licht.

De ondertitel lees ik eigenlijk nu pas: de stad gods in de stad van de mens. Geen hoofdletters, kleine letters. Heilig Licht wel met hoofdletters. De naam van de fotograaf ook zonder hoofdletters.

Lege kerken, lege gangen, lege banken. Lege steden, lege straten, lege terrassen. Dat was. Dat is geweest. Het zonlicht schijnt weer over volle terrassen. Het is weer druk in de stad. Er staat weer een file in de straat. Mensen maken er weer steden van en kerken en straten.

De schoonheid van de stilte, de leegte, de heilige ruimte blijft. Maar niet anders dan als een oase in het bruisende en levendige van de stad van de mens.